Opbouw blokhut

  

Blokhut opbouwen

Mijn blokhut

 

Blokhut bouwen

 

Inleiding bouw blokhut

Vraag bij de aanschaf van een blokhut of een duidelijke bouwbeschrijving meegeleverd wordt. Deze bouwbeschrijving moet een duidelijke opsomming bevatten van alle meegeleverde onderdelen. Controleer bij aflevering of alle in de bouwbeschrijving genoemde onderdelen ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Bij mijn blokhut bleek de meegeleverde beschrijving niet geheel in overeenstemming te zijn met het afgeleverde bouwpakket. Met name bleek de constructie van het zijraam en van de dakgordingen t.o.v. de bouwbeschrijving inmiddels gewijzigd te zijn. Toch leverde dit geen noemenswaardige problemen op bij het bouwen van de blokhut. Ik heb gekozen voor een blokhut met blokhutdelen met een dikte van 45 mm. Deze delen hebben een dubbele messing en groef en zijn dus uitermate duurzaam en beter tochtvrij en isolerend in vergelijking met blokhutdelen die 28mm dik zijn. De buitenafmetingen van mijn blokhut zijn 3,60 m x 3,60 m waarbij aan de voorkant een 1,10 m diepe luifel uitsteekt. De binnen afmetingen van de blokhut zijn 3,51m x 3,51m. Immers aan elk van beide zijden gaat wegens de wanddikte 4,5 cm af.

 

Fundering blokhut

De bestelde blokhut komt op mijn volkstuin in een volkstuincomplex. Dit complex staat in een poldergebied, waar bij regen de grond snel met water verzadigd is. Het regenwater blijft dan als plassen op de grond liggen en zakt pas na een paar droge dagen weer weg in de grond. Het gemaal dient de waterstand in de polder eigenlijk op een constante hoogte te houden. Dit lukt niet altijd. Bovendien zijn de afwateringssloten op het volkstuincomplex op sommige plaatsen aardig dichtgeslibd en voeren dus niet meer optimaal het overtollige water af. De ondergrond in de tuin is zompig en de bovenste laag bestaat uit klei, met daaronder een laag veen en pas op een diepte van ca 1,25 m een zandlaag. Daarom koos ik niet voor een terras van 30cm x 30cm tegels als fundering dat immers snel zou gaan verzakken, maar voor een fundering van hardhout. Zo'n hardhouten fundering gaat met een gemak een levenlang mee, zelfs als deze voor het grootste deel in het grondwater staan. Het meest kwetsbare deel bevindt zich onder de grond op het grondwaterniveau. Als extra bescherming heb ik de palen daarom ook nog geteerd, hoewel dat niet echt nodig is. Er is niet voor beton gekozen, omdat hout gemakkelijker te bewerken is. De hardhouten palen hebben een lengte van 1,80m en zijn vierkant 6x6cm van vorm. Deze palen staan bij mij bijna 60cm in het zand. Eerst zijn met een grondboor tot op een diepte van 1,20 m 10 gaten geboord. Vervolgens zijn al deze palen in deze gaten geplaatst en met een houten hamer exact op dezelfde hoogte in het zand geslagen. Hierna zijn met een waterpas de hoogten van de palen nogmaals gecontroleerd en zonodig bijgesteld. Dit is een secuur werkje, maar heeft als voordeel, dat de hardhouten liggers of regels bovenop deze palen bevestigd konden worden. Deze constructie lijkt mij steviger dan de meer gebruikte methode om met slotbouten de regels tegen de zijkant van de palen te bevestigen. Als de ondergrond uit een stevige zandgrond zou bestaan, kan natuurlijk wel worden volstaan met een uitgevlakte en horizontale tegelvloer in plaats van een houten of betonnen fundering. Ter bescherming van de houten vloer tegen optrekkend vocht komt onder de houten vloer een geventileerde kruipruimte van ca 20 cm hoog. De onderliggende grond wordt bovendien afgedekt met kunststof folie. Ik heb hiervoor een nog in bezit zijnd afdekzeil gebruikt en deze neergelegd na het inslaan van de palen maar vóór het opbrengen van de regels. Op de plaats van de palen is in de folie een vierkant gat van 6x6cm gemaakt.Hierna worden regels op de palen geschroefd met zeskantige slotbouten. Voor deze regels heb ik hardhouten 2"x3" balken gekozen, die met de brede 3" zijde op de palen komen te liggen. Deze balken zijn op een lengte van 3,60 m afgezaagd. Zorg ervoor, dat deze regels precies haaks t.o.v. elkaar liggen. Dit is te controleren door met een meetlint de diagonalen van de door de regels te vormen vierkant te meten. Als deze diagonalen precies gelijk zijn is de vierhoek een rechthoek. Stel net zolang bij totdat de diagonalen precies gelijk zijn.

AfdekzeilOnderFundering

Tussen de hardhouten fundering en de blokhutwanden komen geïmpregneerde afwateringsprofielen. De opstaande rand komt aan de binnenzijde van de blokhut. Zorg bij het plaatsen voor een extra speling van ca 3 mm aan elke kant om later de blokhutdelen nog iets bij te kunnen stellen. Ook deze afwateringsprofielen dienen een vierkant te vormen en precies haaks te staan. Dus weer controleren of de diagonalen gelijk zijn. Hierna worden op een afstand van ca 60 cm de geïmpregneerde vloerbalken op de hardhouten fundering gelegd. Deze vloerbalken zijn 3,60 m lang en 3"x2" in doorsnede.

 

Opbouw blokhut

Het bestelde bouwpakket bestaat in dit geval uit onbehandeld hout. Voordat ik met de opbouw kon beginnen is eerst al het hout geïmpregneerd door het royaal in te soppen met "Impraline". Ik heb de natte delen zo op elkaar gelegd. Omdat de natte Impraline ook naderhand nog in het hout trekt, gingen deze delen niet "plakken". Deze behandeling voorkomt, dat het hout door intrekkend vocht later gaat schimmelen en rotten. Daarna heb ik de messing en groef alsmede de kopse kanten éénmaal  met beits behandeld. Immers als de delen in elkaar zitten kom je niet meer bij deze messing en groef. Nu kan met de opbouw begonnen worden. Leg eerst de onderste blokhutdelen op de geïmpregneerde afwateringsprofielen. Schuif de blokhutdelen eerst handmatig in elkaar en tik deze vervolgens op de afgeschuinde kopse kanten met een rubberen hamer vast. Het kan voorkomen, dat sommige delen door inwerkend vocht vertikaal iets krom getrokken zijn, waardoor de messing en groef niet over de volle lengte geheel in elkaar vallen. Maak je hierover niet al te druk. Mijn ervaring achteraf is, dat wanneer de opbouw voltooid is, door het bovenliggend gewicht deze kieren of kiertjes vanzelf verdwijnen. Natuurlijk dienen de messing en groef wel precies boven elkaar te liggen. Zonodig horizontaal iets bijbuigen en aantikken. Controleer na een paar lagen of deze delen goed haaks op elkaar staan. Doe dit weer door te controleren of de diagonalen precies gelijk zijn. Zonodig door verschuiven bijstellen.

Vloer


Kozijnen blokhut

Plaats tijdig de raamkozijnen. Doe dit zodra de wand voldoende houvast biedt aan de kozijnen. Plaats de kozijnen waterpas en in het lood. Draai daarna in de onderzijde van het kozijn een schroef in het onderliggende hout. Wacht met het deurkozijn en de korte delen die tussen het lange raam het deurkozijn zullen komen, totdat de zijwanden tot op kozijnhoogte zijn opgebouwd. Let bij het plaatsen van het deurkozijn op het gat in de dorpels. Deze gaten bieden plaats voor de schuiven in de linkerdeur. Plaats de dorpel en de bovenkant van het kozijn zó, dat deze openingen links van het midden zitten. Als het kozijn waterpas in het lood staat, weer de dorpel vastschroeven in het onderliggende hout. Met het afhangen van de deuren kan om beschadiging aan de deur te voorkomen ook gewacht worden totdat de blokhut geheel is opgebouwd. Schuif nu de korte blokhutdelen in de ruimte tussen de lange ramen en het deurkozijn. Hierna kan weer een deel, dat over de volle breedte reikt geplaatst worden. Schrik niet als er tussen de korte delen en het eerste lange deel een grote spleet zit. Bij mij was dat wel 10 cm. Na een paar weken, toen ook het dak gemonteerd was bleek deze spleet langzamerhand te zijn verdwenen. Blijkbaar moet het hout zich mede door het gewicht van het bovenliggende hout zetten.

Zijraam

 

Dak blokhut

Een lastig karweitje is het plaatsen van de driehoekige geveldelen en de bijbehorende verbindende dakgordingen. Deze geveldelen worden compleet gemonteerd aangeleverd. Deze geveldelen en bijbehorende gordingen worden natuurlijk eerst geïmpregneerd en de delen waar je na de montage niet meer bijkomt worden bovendien vooraf één keer gebeitst. De geveldelen worden op de reeds opgebouwde voor- en achterwand geplaatst. Voor de montage van de geveldelen zijn minimaal twee hulpjes noodzakelijk. Plaats de voorgevel op de voorwand en laat deze door een hulpkracht vasthouden. Plaats zo ook de achtergevel op de achterwand en laat deze door een andere hulp vasthouden. Schuif nu zelf in de nok de bijbehorende gording die uit twee blokhutdelen bestaat in de daarvoor bestemde uitsparingen. Hierna kunnen ook de twee andere dakgordingen in de bijbehorende uitsparingen geschoven worden, waarna het geheel stabiel blijft staan Hierna kunnen de meegeleverde dakplanken op de dakgordingen gespijkerd worden. Begin hiermee aan de voorkant, dus eigenlijk aan de voorkant van de luifel. Sla in elke plank boven elke gording en boven de zijwand twee spijkers enigszins schuin naar elkaar toe. Meet de oversteek t.o.v. de zijwand precies op. Spijker nu provisorisch aan de achterkant van de blokhut een dakplank en zorg ervoor dat de oversteek precies gelijk is aan die van de eerste plank. Sla de spijkers niet geheel in het hout, want ze zullen er weer uit worden gehaald. Spijker nu tegen de kopse kunt van deze twee dakplanken een hulpbalk en spijker alle volgende planken op het dak. gebruik de hulpbalk om alle dakplanken netjes uit te lijnen. Tik de dakplanken niet al te hard in elkaar, want het is wenselijk, dat er enige ruimte overblijft voor de werking van het hout in de toekomst, bedenk dat met name in het dak grote temperatuurverschillen zullen voorkomen alleen wegens de verhitting door zonnewarmte. De laatste plank wordt in de lengte precies op maat gezaagd.

Luifel

 

Dakbedekking

Op de meegeleverde pakken dakshingels staat op de verpakking een duidelijke gebruiksaanwijzing. Daarnaast heb ik zelf spijkerrollen aangeschaft die ik gebruik als onderlaag voor de shingels. Volgens de gebruiksaanwijzing gebruik ik banen die net iets over de nok beginnen en iets onder de dakrand omgerold doorlopen. Over de nok loopt dan een dubbele laag. De banen laat ik ca 10 cm overlappen en de naden maak ik met behulp van lijm waterdicht.Leg de shingels volgens de gebruiksaanwijzing in halfsteens verband te beginnen bij de dakrand en zo rij voor rij naar boven werkend richting nok. Elke shingel bestaat uit 3 delen gescheiden door een inkeping met een lengte van één meter. Leg de shingels op een rij stuitend tegen elkaar. Elke volgende rij overlapt de onderliggende rij gedeeltelijk en wel zó, dat de onderkant van de bovenste rij gelijk ligt met de bovenkant van de inkeping van de vorige rij. Leg de onderste rij ondersteboven, d.w.z. de inkepingen wijzen richting nok. Laat deze rij ca 3 cm over het dak uitsteken om te voorkomen, dat de dakplanken nat worden. De volgende rij wordt met de inkeping naar beneden precies bovenop de eerste rij gespijkerd met asfaltnagels, zodat daar een dubbele laag ontstaat. Doe dit volgens de gebruiksaanwijzing boven elke inkeping. Op elke shingel is al lijm aangebracht, die actief wordt bij verhitting door zonnewarmte. Daarnaast heb ik onder elke flap een kloddertje extra lijm gedaan om opwaaien te voorkomen.

ShingwlaBegin
Op de nok worden volgens de aanwijzing los gesneden shingels gelegd. Begin hierbij afhankelijk van de plaatsing van het huisje aan de zuid- tot oostkant en werk richting noord dan wel west. Dit hangt samen meet de lokaal meest voorkomende windrichting ZW tot NW.

 

Windankers

Bestel bij de blokhut meteen bijbehorende windankers, die kunnen voorkomen, dat bij een rukwind het dak wordt meegenomen. Bevestig deze ankers aan de voor en achter aan de zijwanden. De bovenste beugel wordt op het bovenste blokhutdeel bevestigd, die immers één geheel vormt met het dak. Rekening houden met de meegeleverde ijzeren verbinding tussen de twee beugels van de verankering wordt de onderste beugel zo laag mogelijk aan een blokhutdeel van de zijwand geschroefd. Als de blokhut nog los op de afwateringsprofielen staat, schroef je een stukje ijzeren band mee, waarvan het andere uiteinde aan de fundering wordt bevestigd ter verankering.

BlokhutKlaar

 

Hemelwaterafvoer

Voor een blokhut bestaan speciale maten regengoten. De maten hiervan zijn kleiner dan de gebruikelijke maten. Bij de bouwmarkten zijn de onderdelen hiervoor verkrijgbaar in twee kleuren grijs en bruin. Persoonlijk vind ik de kleur bruin een meer natuurlijke uitstraling hebben voor een blokhut en heeft daarom mijn voorkeur. Omdat de in de loop van dit jaar te bouwen berging ook een regenwater afvoer gaat krijgen zijn de huidige goten voorlopig nog provisorisch aangelegd.

 

Voor meer foto's, zie de uitgebreide fotoreportage van de blokhut.