2008   januari   louwmaand

Als januari is te warm, wordt de oogst waarschijnlijk arm.
*  Gezaaid        P  Geplant         V  Verpot of verplant

17 januari 2008

Vandaag begin ik dit logboek waarin ik mijn volkstuinervaringen opneem.

Sinds 1976 bewerkten we een moestuin van aanvankelijk ca. 130 m2 en later

noodgedwongen teruggebracht tot een 80 m2 op een vroegere paardenwei,

toebehorend

aan het Mendelcollege te Haarlem.
Het tuinieren ging daar op de venige zandgrond of zanderige veengrond bijna vanzelf succesvol.
Elk jaar werd de grond gespit en afwisselend bemest met verteerde koemest, gedroogde koemest en zelf gemaakte compost. Vruchtwisseling werd nauwgezet toegepast en bijgehouden in een schrift, dat ons nog steeds van pas komt.

Medio 2005 kregen de tuinders van de school te horen, dat de school wegens groei de grond binnen afziendare tijd zelf weer nodig zou hebben voor eigen gebruik. Reden genoeg voor ons om uit te zien naar een ander plekje. En dat is inmiddels gelukt.

Sinds begin 2006 huren we nu een volkstuin ter grootte van ca 300 m2 op het

volkstuinenpark ZWN

in Haarlem-Noord. Echter waar het telen in het verleden zo goed als probleemloos verliep, komen we nu de ene tegeslag na de andere tegenslag tegen. Geplante bomen, struiken en gewassen kwijnen weg of verrotten geheel. Alleen heermoes groeit tot ons ongenoegen wonderbaarlijk goed!!!

In navolging van mijn voorbeeld Cor de Wildt lijkt het me nuttig om van nu af aan mijn werkzaamheden in dit logboek bij te houden om zodoende de successen of mislukkingen beter te kunnen duiden.

Ons nieuwe volkstuinenpark is rondom omgeven door brede buitensloten en ligt in een polder. In het park zelf liggen smalle binnensloten. Het waterniveau hierin wordt op peil gehouden door een klein gemaal in het park, dat het overtollige water loost op de buitensloten. Het waterschap verzorgt de waterhuishouding hiervan en loost het overtollige water via haar eigen kanalen op het Noordzeekanaal.

De teelaarde in mijn tuin bestaat uit een vette kleisoort. Op grotere diepte kom je bij graven of een grondboring eerst een veenlaag van ca 60 cm tegen met direct daaronder een zandlaag. Alles bij elkaar niet erg waterdoorlatend.
De op onze tuin aanwezige teelgrond bevat nauwelijks humus en slaat bij de eerste de beste regenbui geheel dicht.
Dit heeft tot gevolg dat in regenachtige periodes het veld blank komt te staan en pas na weken of maanden zakt dit water langzaam weg
.

Omdat ik niet langer aan kon zien, dat al mijn inspanningen niet tot het gewenste resultaat leidden, besloot ik het probleem resoluut aan te pakken.
Afgelopen winterperiode heb ik sleuven gegraven om daarin ca 100 m drainagebuis op een diepte van 50 cm tot 70 cm te leggen. Deze buizen liggen daar nu onder afschot en monden uit in de aan onze tuin grenzende binnensloot. Deze klus is inmiddels geklaard en ik zie in deze regenachtige periode met groot genoegen continu een straal water uit de buis in de sloot lopen.
Daar waar collega-tuinders zonder deze voorziening nu een laag water op hun tuin hebben staan, is mijn tuin "droog". Ik kon daardoor de afgelopen weken op droge momenten al ca een kwart van de teelbare grond spitten en de 'spitvoor' loopt bij regen nu niet meer zoals vroeger vol met water. Een enorme vooruitgang dus. Hopelijk zullen we hiervan komend seizoen profiteren.

Zoals gezegd heb ik op dit moment een kwart van de grond gespit. Dit jaar spit ik in tegenstelling tot beide vorige jaren de paden mee, dit om te voorkomen dat rondom een voor het water ondoordringbare wand aanwezig blijft, waardoor een basin zou kunnen ontstaan waar water lang in blijft staan.

Vandaag heb ik  in mijn koude kas één helft gespit en daarna aangeharkt.
*  
Hier heb ik vier rijtjes van ca 1m raapsteeltjes en vier even lange rijtjes spinazie gezaaid.
Ik hoop hiervan eind maart te kunnen oogsten.

Bij het verlaten van het volkstuinenpark zag ik uit één van de tuinen een groene specht opvliegen die vervolgens snel wegvloog. Het zijn wel erg schuwe beestjes.

18 januari 2008

Omdat voor vanmiddag regen voorspeld was, heb ik vanochtend nog een stukje gespit. Daarbij stuitte ik op een diepte van ca 40 cm op een hoop onverteerde takken in een soort plas. Een erfenis blijkbaar van de vorige tuinder. Vermoedelijk heeft deze in het verleden een grote kuil gegraven en daarin allerlei organisch afval gestort en dit afgedekt met dikke laag aarde. Alleen doordat alles luchtdicht afgesloten is composteert het afval niet. Het ligt er inmiddels minstens drie jaar en ligt er nog net zo bij als het er in gestort is. Mijn theorie is verder, dat doordat de kuil in de veenlaag gegraven is al het water hier als in een put blijft staan en geen kant op kan. Vandaag had ik geen zin om deze rommel weg te halen. Ik heb immers al veel werk verzet met het aanleggen van de drainage. Maar volgend jaar ben ik echt van plan om deze kuil leeg te halen en het afval op een echte composthoop te storten.

20januari 2008

Het is al bijna een etmaal droog geweest. Ik ben even naar de tuin geweest om de situatie te inspecteren.

20080120L15voor
Mijn laatste voor bij het spitten ligt er mooi "droog" bij.

20080120Spitten
Zo ligt het omgespitte deel van mijn tuin erbij.

20080120fruibomen
Mijn fruitbomen staan hier sinds november 2007 tijdelijk dicht bij elkaar in afwachting van hun definitieve plek.
20080120bert1
De tuin van mijn overbuurman op hetzelfde moment en ...

20080120Bertvoor
... zijn voor op de plaats waar hij aan het spitten is.

20080120M14
Nog een nat plekje elders in ons volkstuinenpark.
22januari 2008

Op de stortplaats ligt al een paar dagen een berg houtsnippers voor algemeen gebruik. Met de kruiwagen heb ik een deel hiervan naar mijn tuin gekruid om daar de paden tussen de groentenbedden mee te bedekken.
Verder heb ik nog een nieuw stuk grond van mijn tuin gespit.

23januari 2008

Vandaag een half rijtje postelein gesneden. Door het zachte weer staat dat er op het land nog steeds fris groen bij. We maken het klaar op dezelfde manier als raapstelen: rauw als stamppot met uitgebakken vetspek.

26januari 2008

Vandaag weer gespit. Ongeveer de helft van het moestuindeel is nu gespit. Vandaag ben ik begonnen met het tweede deel, daar waar mijn twee compostvaten en mijn houten compostbak staan. 
Uit de comostvaten heb ik twee kruiwagens compost op het gespitte stuk gestort. De delen die nog niet geheel gecomposteerd waren, heb ik als beginlaag in één van de lege compostvaten geschept. De plaats van de compostbakken verschuift iets, zodat ik de oude plek kan spitten.
Er zit hier namelijk nog veel troep in de grond van vorige tuinders, dat ik bij het spitten tegenkom, weg haal en afvoer. Ik kwam daar ook een tegelpad tegen. Die tegels haal ik daar weg en leg ze langs een grasrandje van de border aan de laan. Dat vergemakkelijkt hopelijk het onderhoud van dit gransrandje. Ik houd hier niet zo van maar volgens de regels van de vereniging ben je verplicht zo'n randje aan te houden.
De inhoud van de houten compostbak was nog niet goed gecomposteerd, dus de inhoud hiervan heb ik overgeschept in een nieuw opgebouwde compostbak. Dat kan goed omdat de compostbak uit losse houten planken bestaat die in elkaar schuiven. Zo kan ik de ene compastbak afbouwen en gelijktijdig een tweede compostbak opbouwen. Handig, vind ik.